Tiểu luận Môn Phân tích định lượng trong kinh tế - Đo lường giá trị của ngân hàng

Số trang: 18      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.79 MB      Lượt xem: 561      Lượt tải: 0
NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH

Tải lên: 3 tài liệu

Tải xuống 50,000₫0

Gửi tin nhắn Báo xấu Thêm vào bộ sưu tập Chia sẻ kiếm tiền5

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Kinh tế định lượng, đo lường giá trị ngân hàng bằng bảng khảo sát câu hỏi, tổng hợp phân tích dữ liệu, anova

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐÂU  ..................................................................................................  1
I.  ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU NGHIÊN CỨU  ....................................  2
1. Mẫu xét theo học vấn  ......................................................................................  2
2. Mẫu xét theo độ tuổi.  ......................................................................................  3
II. THỐNG KÊ MIÊU TẢ TRUNG BÌNH CHO CÁC THANG ĐO  ............  4
1. Nhận biết thương hiệu  ....................................................................................  4
2. Chất lượng cảm nhận  .....................................................................................  5
3. Liên tưởng thương hiệu  ..................................................................................  6
4. Đặc trưng của doanh nghiệp  ..........................................................................  7
III. KIỂM ĐỊNH THANG ĐO.........................................................................  8
1. Kiểm định thang đo cho biến độc lập  ..............................................................  8
1.1.  Thang đo nhận  biết thương  hiệu  ..................................................................  8
1.2.  Thang đo chất lượng cảm nhận  ....................................................................  9
1.3.  Thang đo  liên tưởng thương hiệu  ...............................................................  10
1.4.  Thang đo đặc trƣng của doanh nghiệp  .......................................................  10
1.5.  Thang do  long trung thành thương hiệu  .....................................................  11
1.6.  Thang đo thương hiêu (biến phụ thuộc)  .....................................................  11
1.7. Phân tích EFA cho biến phụ thuộc  .............................................................  13
IV. PHÂN TÍCH HỒI QUY  ...........................................................................  14
Kiểm định mức độ phù  hợp mô hình (Adjusted R Square, ANOVA) ...............  14
PHẦN KẾT LUẬN  .........................................................................................  16
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi