Tiểu luận - Phép biện chứng về Mối liên hệ và vận dụng phân tích Mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái

Số trang: 15      Loại file: pdf      Dung lượng: 716.73 KB      Lượt xem: 1929      Lượt tải: 2

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Trong thế giới có vô vàn các sự vật, hiện tượng mang tính đa dạng, phong phú; tuy nhiên, chúng đều là dạng tồn tại cụ thể của thế giới vật chất, do thế giới vật chất sinh ra nên đều chịu sự chi phối của các quy luật khách quan vốn có của thế giới vật chất. Vì vậy chúng không tồn tại độc lập, tách rời mà có mối liên hệ ràng buộc, tác động qua lại lẫn nhau. Mối liên hệ có tính phổ biến trong các lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy. Song các mối liên hệ cũng không thể tồn tại nếu không được hỗ trợ bởi môi trường. Vì thế giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái cũng có mối liên hệ với nhau.
Một mặt tăng trưởng kinh tế giúp nâng cao chất lượng đời sống con người, thì mặt khác, nó lại có những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sinh thái. Chưa bao giờ vấn đề môi trường về khí thải gây hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm đất, nước, không khí…trở thành tâm điểm được đông đảo công chúng quan tâm như lúc này. Thực tiễn bối cảnh phát triển của nền kinh tế, cùng sự hội nhập thế giới và khu vực của Việt Nam hiện nay đặt ra yêu cầu gắn liền tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái để đạt được sự bền vững. Chính vì vậy mà mối quan hệ giữa tăng trưởng và cái giá của môi trường là vấn đề cần được chúng ta quan tâm hàng đầu trong chiến lược phát triển.
Nhận thức tính cấp thiết của đề tài cũng như để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, góp phần nghiên cứu mặt lý luận của vấn đề này, bằng những kiến thức được học từ môn: “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” đặc biệt là phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến, em xin được mạnh dạn nghiên cứu đề tài:
“Phép biện chứng về mối liên hệ và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái”
Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, cũng như những phương pháp nghiên cứu cụ thể khác như: phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát… đã được học, áp dụng vào phân tích thực tiễn đề tài, từ đó đưa ra những giải pháp đề xuất mới về việc gắn liền tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái. Qua đó góp phần năng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho bản thân.

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi