[Tiểu luận] Quan Hệ Thương Mại Việt Nam-EU. Thực trạng và triển vọng phát triển khi thực thi EVFTA

Số trang: 53      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.57 MB      Lượt xem: 1906      Lượt tải: 8

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

[Tiểu luận] Quan Hệ Thương Mại Việt Nam-EU. Thực Trạng Và Triển Vọng Phát Triển Khi Thực Thi EVFTA
MỤC LỤC
 
Phần mở đầu- 1
Phần nội dung- 3
Chương 1: Tổng quan về mối quan hệ Việt Nam - EU từ 1995 đến 2015- 3
1.1. Giới thiệu chung về vị thế kinh tế của EU- 3
1.1.1. Đặc điểm kinh tế- 3
1.1.2. Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới hiện nay- 4
1.1.3. Những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quan hệ kinh tế với EU- 5
1.2. Quan hệ thương mại Việt Nam - EU- 7
1.2.1. Lịch sử hình thành quan hệ thương mại Việt Nam –EU- 7
1.2.2. Điều chỉnh chính sách thương mại quốc tế của VN-EU theo cam kết EVFTA- 9
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI- 13
VIỆT NAM - EU- 13
2.1. Thực trạng xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang EU- 13
2.1.1. Các hiệp định thúc đẩy xuất khẩu Việt Nam – EU- 13
2.1.2. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU- 14
2.1.3.Thị trường xuất khẩu- 15
2.1.4. Cơ cấu mặt hàng- 16
2.2. Thực trạng nhập khẩu hàng hóa từ EU vào Việt Nam-- 24
2.2.1. Kim ngạch nhập khẩu- 24
2.2.2. Thị trường nhập khẩu- 25
2.2.3. Cơ cấu mặt hàng- 26
2.3. Đánh giá thực trạng- 29
2.3.1. Đánh giá thực trạng xuất khẩu- 29
2.3.2. Đánh giá thực trạng nhập khẩu- 31
Chương 3: Triển vọng phát triển của Việt Nam khi thực thi EVFTA và một số giải pháp cho Việt Nam   33
3.1. Nội dung chính của hiệp định EVFTA- 33
3.1.1. Thương mại hàng hóa- 33
3.1.2. Thương mại dịch vụ, thành lập doanh nghiệp và thương mại điện tử- 34
3.2. Động lực tiến đến EVFTA- 35
3.2.1. Nguyên tắc của FTA Việt Nam EU- 35
3.2.2. Động cơ của EU khi tiến đến EVFTA- 36
3.2.3. Mục tiêu của Việt Nam khi tiến đến EVFTA- 36
3.3. Triển vọng và thách thức đối với Việt Nam-- 38
3.3.1. Triển vọng phát triển- 38
3.3.2. Thách thức- 40
3.4. Giải pháp cho Việt Nam-- 42
3.4.1. Đối với nhà nước- 42
3.4.2. Đối với doanh nghiệp- 43
Danh mục tài liệu tham khảo- v

 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi