[Tiểu luận] Thực trạng lưu thông tiền mặt ở Việt Nam và những biện pháp nhằm giảm lưu thông tiền mặt

Số trang: 23      Loại file: doc      Dung lượng: 241.00 KB      Lượt xem: 4218      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

[Tiểu luận] Thực trạng lưu thông tiền mặt ở Việt Nam và những biện pháp nhằm giảm lưu thông tiền mặt
 
Mục Lục
Lời nói đầu.......................................................................................... 1
Phần I: Khái quát chung về tiền tệ................................................. 2
     I. Khái niệm, chức năng và quá trình phát triển của tiền tệ......... 2
        1. Khái niệm.................................................................................. 2
        2. Chức năng.................................................................................. 2
        3. Quá trình phát triển của tiền tệ.................................................. 4
     II. Nguyên tắc phát hành tiền......................................................... 5
        1. Nguyên tắc phát hành tiền dựa trên cơ sở trữ kim làm đảm bảo 5
        2. Nguyên tắc phát hành tiền có đảm bảo bằng hàng hoá.............. 5
     III. Các kênh phát hành................................................................. 6
        1. Thông qua nghiệp vụ tín dụng giữa NHTW với các NHTM...... 6
        2. Kênh thị trường mở................................................................... 7
        3. Kênh phát hành tiền thông qua ngân sách nhà nước................. 7
        4. Phát hành tiền thông qua kênh ngoại hối................................... 7
Phần II: Thực trạng lưu thông tiền mặt ở Việt Nam.................... 8
        1. Thực trạng lưu thông tiền mặt ở Việt Nam................................ 8
        2. Những thành tưu và hạn chế lưu thông tiền mặt ở Việt Nam... 11
Phần III: Những giải pháp nhằm làm giảm tiền mặt lưu thông 12
        1. Biện pháp hành chính.............................................................. 12
        2. Biện pháp công nghệ............................................................... 13
        3. Biện pháp kinh tế.................................................................... 14
        4. Biện pháp tâm lý..................................................................... 15
Kết luận............................................................................................. 16
Tài liệu tham khảo ..................................................................... 17
Mục lục.............................................................................................. 18          
 
 
 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi