[Tiểu luận] Thực trạng phương thức thanh toán Tín dụng chứng từ dùng trong Thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB)

Số trang: 26      Loại file: pdf      Dung lượng: 956.95 KB      Lượt xem: 783      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC

Phần mở đầu. 1

Chương 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế. 2

I-     Khái quát chung về thanh toán quốc tế. 2

 1. Thanh toán quốc tế và vai trò của thanh toán quốc tế. 2
 2. Các điều kiện trong thanh toán quốc tế. 2
 3. Các phương tiện thanh toán quốc tế. 3
 4. Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu. 4

II-        Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. 5

 1. Khái niệm.. 5
 2. Cơ sở pháp lý. 6
 3. Các bên tham gia tín dụng chứng từ. 6
 4. Nội dung. 7
 5. Các nhân tố ảnh hưởng tới phuơng thức L/C.. 8
 6. Thư tín dụng. 8

Chương 2: Thực trạng về phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam   11

I-     Khái quát chung về Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.. 11

II-        Thực trạng thanh toán hàng xuất khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) 12

 1. Thị phần thanh toán xuất khẩu qua NH Ngoại thương Việt Nam.. 12
 2. Tỷ trọng của phương thức tín dụng chứng từ và các phương thức khác. 13
 3. Tình hình các thị trường VCB tham gia thanh toán xuất khẩu bằng L/C.. 14
 4. Tình hình khách hàng trong nước tham gia thanh toán tiền hàng xuất khẩu bằng L/C qua VCB 15
 5. Những thuận lợi và khó khăn VCB gặp phải trong thanh toán tiền hàng bằng L/C.. 16

Chương 3: Những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.. 18

I-     Mục tiêu và phương hướng hoàn thiện hoạt động thanh toán xuất khẩu. 18

II-        Một số giải pháp. 18

 1. Đổi mới hoàn thiện chính sách khách hàng phù hợp với điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay 19
 2. Phát triển và nâng cao mạng lưới chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương. 19
 3. Tăng cường công tác tổ chức đào tạo và nâng cao trình độ nghiệp vụ của các thanh toán viên 20
 4. Nâng cấp, đổi mới công nghệ ngân hàng và ứng dụng các công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả thanh toán. 20

III-      Kiến nghị 21

 1. Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý vĩ mô của nhà nước. 21
 2. Kiến nghị đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. 21

Phần kết luận. 23

Tài liệu tham khảo. 24

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi