Tiểu luận - Xây dựng chiến lược kinh doanh đến năm 2020 cho công ty cổ phẩn sữa Việt Nam Vinamilk

Số trang: 78      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.44 MB      Lượt xem: 741      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

 MỤC LỤC 
 Trang 
CHƯƠNG 1 .............................................................................................................................................................................. 1 MỞ ĐẦU.................................................................................................................................................................................... 1 
 1.1. Lý do chọn đề tài 1 
 1.2. Mục tiêu của đề tài 2 
 1.3. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 3 
CHƯƠNG 2 .............................................................................................................................................................................. 4 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY .................................................................................................. 4 
 2.1. Cơ sở lý luận 4 
 2.1.1. Khái niệm về chiến lược kinh doanh.........................................................................................................4 
 2.1.2. Lý luận về quản trị chiến lược ....................................................................................................................5 
 2.2. Tổng quan về Công ty 7 
 2.2.1. Lịch sử hình thành ........................................................................................................................................7 
 2.2.2. Quá trình phát triển.......................................................................................................................................9 
 2.2.3. Cơ cấu tổ chức.............................................................................................................................................10 
 2.2.4. Ngành nghề kinh doanh.............................................................................................................................10 
 2.2.5. Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu ...................................................................................................................11 
CHƯƠNG 3 ............................................................................................................................................................................14 
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VÀ CHUỖI GIÁ TRỊ .................................................................................................14 
 3.1. Phân tích môi trường vĩ mô của công ty 14 
 3.1.1. Tốc độ tăng trưởng .....................................................................................................................................14 
 3.1.2. Yếu tố lãi suất :............................................................................................................................................15 
 3.1.3. Môi trường pháp luật, chính trị.................................................................................................................16 
 3.1.4. Môi trường văn hóa – xã hội.....................................................................................................................17 
 3.1.5. Môi trường dân số.......................................................................................................................................18 
 3.1.6. Môi trường tự nhiên ...................................................................................................................................19 
 3.1.7. Môi trường khoa học - công nghệ............................................................................................................19 
 3.2. Phân tích môi trường vi mô của Công ty Vinamilk: 21 
 3.2.1. Tình hình chung của ngành sữa Việt Nam: ............................................................................................21 
 3.2.2. Các đối thủ cạnh tranh hiện tại của Vinamilk:.......................................................................................22 
 3.2.3. Các đối thủ tiềm ẩn .....................................................................................................................................26 
 3.2.4. Nhà cung cấp ...............................................................................................................................................28 
 3.2.5. Khách hàng:.................................................................................................................................................29 
 3.2.6. Sản phẩm thay thế: .....................................................................................................................................31 
 3.3. Phân tích chuỗi giá trị của công ty vinamilk 33 
 3.3.1. Các hoạt động hỗ trợ ..................................................................................................................................33 
 3.3.2. Các hoạt động 
XÂY DỰNG, ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC .............................................51 
 4.1. Xác định mục tiêu dài hạn của công ty 51 
 4.2. Xây dựng chiến lược cho công ty 52 
 4.2.1. Ma trận SPACE...........................................................................................................................................52 
 4.2.1.1 Sơ lược về ma trận SPACE .........................................................................................................................52 
 4.2.1.2 Vinamilk xác định vị thế và xu thế hành động chiến lược dựa vào phân tích ma trận SPACE .....54 
 4.2.2. Ma trận SWOT và lựa chọn các chiến lược cụ thể................................................................................56 
 4.2.2.1 Khái quát về ma trận SWOT ......................................................................................................................56 
 4.2.2.2 Phân tích công ty Cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk theo mô hình SWOT .....................................56 
 4.2.3. Ma trận chiến lược chính...........................................................................................................................64 
 4.2.4. Ma trận định lượng QSPM ........................................................................................................................64 
 4.2.3.1 Sơ lược về ma trận QSPM ..........................................................................................................................64 
 4.2.3.2. Ma trận QSPM của Công ty Vinamilk ....................................................................................................65 
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN................................................................................................................................................70

 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi