Trắc nghiệm nhập môn Tài chính tiền tệ (kèm Đáp án)

Số trang: 37      Loại file: pdf      Dung lượng: 362.94 KB      Lượt xem: 3087      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

NHẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 1
chương: Tổng quan về tài chính và hệ thống tài chính Câu 1. Cơ sở hạ tầng tài chính gồm: A.Tài chính công, tài chính doanh nghiệp, các trung gian tài chính, tài chính cá nhân và hộ gia đình. B.Thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ, thị trường vốn. C. Hệ thống luật pháp và quản lý nhà nước, hệ thống giám sát, thông tin, thanh toán, dịch vụ chứng khoán, nhân lực D.Các giao dịch tài chính trong nước giữa các cá nhân và tổ chức, các giao dịch quốc tế giữa các nước Câu 2. Nguồn tài chính được sử dụng chủ yếu cho nhu cầu sau: A.Bù đắp tiêu hao của vật chất bỏ ra trong quá trình sản xuất để tái sản xuất giản đơn B.Dự trữ hay bảo hiểm để đề phòng tai biến bất ngờ C.Tích lũy để tái sản xuất mở rộng D. Tất cả đều đúng Câu 3. Chức năng cơ bản của phạm trù tài chính trong nền kinh tế thị trường: A.Phân bổ nguồn tài chính B.Tạo lập nguồn tài chính C. Kiểm tra nguồn tài chính D. Tất cả đều đúng Câu 4. Hệ thống tài chính có chức năng chính nào sau đây A. Tạo ra kênh chuyển tải vốn từ người thừa vốn đến người cần vốn B. Cung cấp các dịch vụ tài chính và các thông tin về các giao dịch tài chính góp phần chia sẻ rủi ro và làm tăng tính thanh khoản của các công cụ tài chính C. Cả hai câu A và B đều đúng D. Cả hai câu A và B đều saia

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi