Đề cương Triết học Mac Lenin 2019

Số trang: 6      Loại file: docx      Dung lượng: 25.86 KB      Lượt xem: 432      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Câu 1: Trình bày khái niệm triết học, triết học Mác – Lênin và chức năng của triết học Mác – Lênin.

          Triết học là những nghiên cứu về những quy luật chung nhất của tự nhiên xã hội và tư duy về vị trí và vai trò của con người trong thế giới.

  Triết học Mác - Lênin là hệ thống quan điểm duy vật biện chứng về tự nhiên, xã hội và tư duy - thế giới quan và phương pháp luận khoa học, cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các lực lượng xã hội tiến bộ trong nhận thức và cải tạo thế giới.

  * Chức năng của triết học mác lênin

          - Chức năng về thế giới quan

          Thế giới quan là toàn bộ những quan điểm về thế giới và về vị trí của con người trong thế giới đó. Triết học là hạt nhân lý luận của thế giới quan. Nghĩa là triết học quan niệm về thế giới bằng hệ thống lý luận của mình.

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi