tiêu luận lập kế hoạch dựa trên ý tưởng kinh doanh chăn nuôi heo sạch

Số trang: 16      Loại file: pdf      Dung lượng: 229.81 KB      Lượt xem: 541      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

BÀI TIÊU LUẬN MANG CHẤT THAM KHAO CHO GIÚP TA CÓ NHIỀU KIẾN THỨC VỀ KHỞI TẠO DOANH NGHIỆP LÀ MỘT NHÀ KINH DOANH LỚP TRONG TƯƠNG LẠI NÓ GIÚP CHO CHÚNG TA KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG

Mục lục
MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết trong chăn nuôi heosạch..................................................................... 6
2. Mục tiêu của chăn nuôi heo..................................................................................... 7
3. Đối tương và phạm vi chăn nuôiheo sạch............................................................... 7
4. Phương pháp khởi tạo doanh ngiệp......................................................................... 7
5. Kết cấu của tiểu luận................................................................................................ 7
CHƯƠNG 1.HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN
1.1. Nhận diện cơ hội kinh doanh......................................................................................... 7
1.2. Đánhgiá bảng thân người khởi nghiệp.......................................................................... 7
1.3. Hình thành ý tương kinh doanh chăn nuôi heo sạch...................................................... 8
Tóm tắt chương 1.................................................................................................................. 9
CHƯƠNG 2. LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH KHỞI NGHIỆP ĐƯA TRÊN Ý
TƯỞNG TRANG TRẠI NUÔIHEO SẠCH
2.1 Giới thiệu về chủ đầu tư................................................................................................
9
2.2 Mô tả chăn nuôi heo sạch..............................................................................................
9
2.3 Phân tích thị trường.......................................................................................................
9
2.3.1 Phân tích khách hàng................................................................................................... 9
2.3.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh........................................................................................ 9
2.4  Kết hoạch marketing mix............................................................................................ 10
2.4.1 Kế hoạch sản phẩm................................................................................................... 10
2.4.2 Kế hoạch định giá .................................................................................................... 10
2.4.3 Kế hoạch phân phôi................................................................................................... 11
2.4.4 Kế hoạch xúc tiến......................................................................................................11
2.4.5 Kế hoạch nhân sự ...................................................................................................... 11
2.4.6 Kế hoạch tài chính...................................................................................................... 12
CHƯƠNG 3.ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VỀ KINH DOANH KHỞI NGHIỆP
3.1  Tính mới ,sáng tạo của chăn nuôi heo sạch.................................................................14
3.2 Tính chuyên môn, ứng dụng khoa học công nghệ và kỹ thuật.....................................14
3.3 Tính hiệu quả kinh tế - xã hội và ứng dụng thực tế......................................................14
KẾT LUẬN.........................................................................................................................15
TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................................16
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi