Phân tích hoạt động Logistics của chuỗi siêu thị và cửa hàng Vinmart

Số trang: 22      Loại file: docx      Dung lượng: 301.04 KB      Lượt xem: 901      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU  .............................................................................................  3
PHẦN 2: NỘI DUNG  .................................................................................................  3
I.  Cơ sở lý luận về Logistics và quản trị Logistics  ..............................................  3
1.  Tổng quan về Logistics và quản trị Logistics  .................................................  3
2.  Đặc điểm của hoạt động Logistics của các chuỗi siêu thị tại Việt Nam  ........  3
II.  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG SIỂU THỊ VINMART  ...............  4
1.  Quá trình hình thành và phát triển  ...............................................................  4
2.  Sứ mệnh và nhiệm vụ của công ty  .................................................................  4
3.  Các sản phẩm chính của công ty  ...................................................................  4
4.  Sơ đồ chuỗi logistics của cửa hàng Vinmart.  ................................................  5
III.  MÔ TẢ INBOUND LOGISTICS, OUTBOUND TRONG CHUỖI CỬA 
HÀNG VINMART .................................................................................................  5
1.  Nhà cung cấp  .................................................................................................  5
2.  Kho công ty  ....................................................................................................  7
3.  Siêu thị và cửa hàng vinmart+ ......................................................................  8
IV.  SWOT VÀ THỰC TRẠNG LOGISTIC TẠI VINMART  ........................  11
1. SWOT  .........................................................................................................  11
2. Thực trạng hoạt động Logistics của Vinmart  ...........................................  13
V.  ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ  ..........................................................................  18
1. Đề xuất giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng của Vinmart  .......................  18
2. Kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước  ..............................................  19
PHẦN 3: KẾT LUẬN  ...............................................................................................  19
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi