6 bài tập Xác định Hạn mức tín dụng (kèm giải)

Số trang: 9      Loại file: pdf      Dung lượng: 194.15 KB      Lượt xem: 13956      Lượt tải: 7

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

6 bài tập Xác định Hạn mức tín dụng (kèm giải)

Bài tập tín dụng (có lời giải)
--------------------------
Bài 1: 
Trước quý I/2010 công ty Cổ phần Gốm Đồng Tháp gửi đến ABBank hồ sơ 
vay vốn cố định để thực hiện dự án mở rộng phân xưởng sản xuất bình hoa 
xuất khẩu. Sau khi thẩm định, ABBank đã nhất trí về các số liệu như sau:
+ Tổng mức vốn đầu tư thực hiện dư án gồm :
- Chi phí XDCB: 2.500 trđ
- Tiền mua thiết bị: 3.120 trđ
- Chi phí XDCB khác: 462 trđ
+ Vốn tự có của doanh nghiệp tham gia thực hiện dự án bằng 34 % giá trị dự 
toán của dự án
+ Lợi nhuận doanh nghiệp thu được hàng năm trước khi đầu tư là 2.890 trđ.
Biết rằng sau khi đầu tư thực hiện dự án lợi nhuận tăng thêm 25% so với 
trước khi đầu tư
+ Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định hàng năm là 15%
+ Các nguồn khác tham gia thực hiện dự án 689,02 trđ
+ Toàn bộ lợi nhuận tăng thêm sau khi thực hiện dự án dùng để trả nợ cho 
ngân hàng
+ Nguồn khác dùng để trả nợ hàng năm : 108,775 trđ
+ Dự án khởi công ngày 1/1/2010 và được hoàn thành đưa vào sử dụng vào 
ngày 1/7/2010
Yêu cầu: Xác định mức cho vay và thời hạn cho vay
Biết rằng: tài sản bảo đảm có giá trị là 5.000 trđ và tỷ lệ bảo đảm theo quy 
định của NH là 70%
Bài giải :
1. Xác định mức cho vay
1.1   Xác định mức cho vay theo dự án
Bước 1: xác định vốn đầu tư vào tài sản cố định 
2.500 trđ + 3.120 trđ + 462 trđ = 6.082 trđ
Bước 2: xác định nguồn vốn tự có tham gia dự án 
6.082 trđ x 34 % = 1.964,24 trđ
Bước 3: xác định nguồn vốn khác tham gia dự án 689,02 trđ
Bước 4: xác định mức cho vay theo dự án
6.082 trđ – 1.964,24 trđ – 689,02 trđ = 3.428,74 trđ
1.2   Xác định mức cho vay theo tài sản bảo đảm
ThiNganHang.com
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi