Sách học tiếng hàn quốc

Số trang: 25      Loại file: pdf      Dung lượng: 535.13 KB      Lượt xem: 1224      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

                              Giáo trình Seoul cuốn 1
                              Bài 1 : 안 냉 하 새 요   Xin chào!

회화: (HỘI THOẠI)

*안녕하십니까?        Xin chào
–제 이름은 김영숙입니다. Tên tôi là Kim Yeong Suk

*네,반갑습니다, 영숙 씨. (Vâng, rất vui được gặp bạn. Yeoksuk)
–저는 월슨입니다. (Tôi là Wilson)
–저는 영구사람입니다. (Tôi là người Anh)
–저는 한국어를 공부합니다. (Tôi đang học tiếng Hàn)

문법: (NGỮ PHÁP)

1. N1 은/는 N2 입니다: N1 LÀ N2
(N2 có thể là Tên người, địa danh, nghề nghiệp, đồ vật…)

저는 김영숙입니다.
(Tôi là Kim Yeong Suk)
윌슨은 영국 사람입니다.
(Wilson là người Anh)

Chú ý anh từ ghép nếu tiếng Hàn là N1-N2 thì tiếng Việt sẽ là N2-N1
영국 사람 —> Người Anh
2. 제 N : N CỦA TÔI
제 이름은 김영숙입니다
(Tên tôi là Kim Yeong Suk
Tên của tôi là Kim Yeong Suk)

이것은 제 책입니다.
(Cái này là sách của tôi.
Đây là sách của tôi)

3. N1 은/는 N2 을/를 V -ㅂ니다. N1 –ĐỘNG TỪ —N2
(Khi động từ không có Batchim – tức là động từ không có phụ âm bên dưới thì ta bỏ 다 của động từ và thêm ㅂ니다. ㅂsẽ thêm bên dưới của động từ)

저는 한국어를 공부합니다.
(Tôi học tiếng Hàn)
(공부하다: Học —–>공부하 + ㅂ니다 —–>공부합니다)

윌슨은 일본어를 공부합니다.
(Wilson học tiếng Nhật)

N1 은/는 N2 을/를 V -습니다. N1 –ĐỘNG TỪ —N2
(Dùng đối với động từ có Batchim. Bỏ 다 của động từ, sau đó thêm 습니다)

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi