02 Đề thi tiếng Anh công chức Thuế 2020 (kèm giải thích chi tiết dễ hiểu)

Số trang: 47      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.01 MB      Lượt xem: 128      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

GIẢI 02 ĐỀ THI TIẾNG ANH CÔNG CHỨC THUẾ 2020
(Đáp án và giải thích chi tiết ở cuối trang)
ĐỀ THI TIẾNG ANH CÔNG CHỨC THUẾ MIỀN NAM
I. Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống
1. Paddle-wheel machine helps to clean the wastewater before ____ it for farming.
A. rearranging
B. recycling
C. reducing
D. reusing
2. Many students prefer____ assignments on their laptops to writing traditionally.
A. to type
B. to typing
C. type
D. typing
3.  Velcro  has  gradually  become  a  familiar  ______  for  shoes,  jackets,  and  even 
spacesuits.
A. button
B. fastener
C. locker
D. zipper
4. The school library is open _______ all of the students and the teaching staff of 
the school.
A. for 
Facebook: @Dethivaonganhang  facebook.com/dethivaonganhang
JB.com.vn     |  ThiNganHang.com        Trang  2      
B. over
C. to
D. among
5. If you get a laptop as a reward, what will you use it _______?
A. by
B. for
C. to
6.  It  is  definitely  true  that  nature  has  inspired  ___________  inventions  and 
technologies.
A. numbers
B. numeral
C. numerical
D. numerous
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi