1300 bài tập môn Toán - Ôn thi Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội (kèm giải chi tiết)

Số trang: 734      Loại file: pdf      Dung lượng: 4.00 KB      Lượt xem: 105      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Tưduy định lượng– Toán học
Câu 1 (NB): Theo thốngkê về độ tuổitrung bình của một số đội tại giảiU23 Châu Á năm2018 và 2020, 
với  trụctung là  độ  tuổi  củacác  cầu  thủ,  trụchoành là thông tin  thốngkê  từng  năm,ta có  biểu  đồbên 
dưới.
Trong năm2018, đội tuyểnnào có trung bình cộng số tuổicao nhất?
A. Nhật Bản.  B. Qatar.  C. Uzbekistan.  D. ViệtNam. 
Câu 2 (TH): Tính đạohàm củahàm số  tại điểm .          1 2 ... 2018     f x x x x x 0  x
A.  B.  C.  D.    0 0.   f   0 2018!.    f   0 2018!.   f   0 2018.   f
Câu 3 (NB): Nghiệm của phươngtrình  là:   
2
log 3 3  x
A.  B.  C.  D.  3  x 2  x
8
3
 x
1
2
 x
Câu 4 (VD): Giải hệ phươngtrình :  
2 2
2 2
1 2
3
4 6
10
 
 
x y
x y
A. Vô nghiệm  B.          1;1 , 1;1 ; 1; 1 ; 1; 1 .    
C.  D.        1;1 ; 1; 1 ; 1; 1 .         1;1 , 1;1 . 
Câu  5 (VD):  Cho  các  số  phức   và   có  biểu  diễn hình  học trong  mặt
1
3 2 ,   z i
2
1 4   z i
3
1    z i
phẳng tọa độ Oxy lần lượtlà các điểm . Diệntích tam giác ABC bằng:  , , A B C
A.  B.12. C.  D.9. 2 17. 4 13
Trang 2
Câu 6 (TH): Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm . Mặt phẳng  điqua điểmA  Oxyz   2; 1;3  A   P
và song song với mặt phẳng có phươngtrình là   : 2 3 2 0     Q x y z
A.  B.  C.  D.  2 3 9 0     x y z 2 3 9 0     x y z 2 3 7 0     x y z 2 3 7 0     x y z
Câu 7 (NB):  Trong không gian  Oxyz,  điểmnào  dưới  đâylà hình  chiếuvuông góc  của  điểm    3;2;4 A
trên mặt phẳng Oxy. 
A.  B.  C.  D.    3;2;0 P   3;0;4 Q   0;2;4 N   0;0;4 M
Câu 8 (VD):  Biết  rằng  bất  phươngtrình  có  tập  nghiệmlà  một  đoạn . Giá trị  của
1 2 3
5 3
3
2
3 5
   
 
 
  
x x
x
x
x x
  ; a b
biểu thức  bằng:   a b
A.  B.8 C.  D.
11
2
9
2
47
10
Câu 9 (TH): Phươngtrình  có bao nhiêu nghiệm thuộc
2
sin 3 sin cos 1   x x x   0;2 ? 
A. 5  B. 3  C. 2  D. 4
Câu 10 (TH): Ngườita  trồng5151 cây theo dạng  mộthình tam giác nhưsau: hàng thứ  nhất  trồng1 cây, 
hàng thứhai trồng2 cây, hàng thứba trồng3 cây, …, cứ tiếp tục như thếcho đếnkhi hết sốcây. Sốhàng 
cây trồng đượclà: 
A. 100  B. 101  C. 102  D. 103 
Câu 11 (TH): Tìm họnguyên hàm củahàm số   
2
2 1
2
 
x x
f x
x
A.  B.  C.  D.
1
2
 
x C
x
2
ln 2
2
  
x
x C
2
ln 2    x x C
 
2
1
1
2
 
C
x
Câu 12 (VD): Cho hàm số liên tụctrên  và có  đồ  thị  nhưhình dưới.Tìm   để  bất  phương     y f x  m
trình   nghiệm đúng với mọi   
1
2
 
x
f x m
x
  0;1 .  x
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi