3 bài tập Kế toán quản trị (kèm lời giải) - ĐH Công nghệ TP.HCM

Số trang: 22      Loại file: pdf      Dung lượng: 279.97 KB      Lượt xem: 1821      Lượt tải: 62

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

3 bài tập Kế toán quản trị (kèm lời giải) - ĐH Công nghệ TP.HCM

Bài tập số 38: Trang 491 
Công ty X và công ty Y kinh doanh cùng loại mặt hàng. Có tài liệu sau đây về hoạt động sản 
xuất kinh doanh của hai công ty trong tháng 3 năm 2009: 
Chỉ tiêu  Công ty X  Công ty Y 
Doanh thu tiêu thụ  200.000.000  200.000.000 
Tỷ lệ hiệu số gộp  30%  70% 
Tổng chi phí  160.000.000  120.000.000 
Yêu cầu: 
1.  Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo mô hình ứng xửcủa chi phí cho từng 
công ty. Có nhận xét gì về cơ cấuchi phí của hai công ty trên.
2.  Xác định độ lớn đòn bẩy kinh doanh của từng công ty. Giả sử doanh thu của hai công 
ty tăng thêm 10%. Cho biết lãi của từng công ty tăng thêm bao nhiêu ? 
3.  Xác định doanh thu hòa vốn, doanh thu an toàn và tỷ lệ doanhthu an toàn của từng 
công ty khi doanh thu tăng thêm 10%. Các điều kiện khác của cáccông ty không thay 
đổi. 
4.  So sánh doanh thu hòa vốn, doanh thu an toàn và tỷ lệ doanh thu an toàn trước và sau 
khi tăng thêm 10% doanh thu tiêu thụ của hai công ty. Cho nhận xét ? 
Bài làm: (Đơn vị tính: đồng) 
1. Lập báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh theo mô hình ứng xửcủa chi phí cho từng 
công ty. Có nhận xét gì vềcơcấu chi phí của hai công ty trên. 
Công ty X: 
Tỷ lệ hiệu số gộp là 30%, 
Suy ra: Hiệu số gộp = Doanh thu x 30% = 200.000.000x 30% = 60.000.000 
Suy ra: Biến phí = Doanh thu – Hiệu số gộp = 200.000.000 - 60.000.000 = 140.000.000 
Do tổng chi phí là: 160.000.000 => Định phí = 160.000.000 - 140.000.000 = 20.000.000 
EBIT = Doanh thu – Tổng chi phí = 200.000.000 - 160.000.000 = 40.000.000 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi