Trắc nghiệm - hệ từ xa - NEU - Nguyên lý kế toán

Số trang: 26      Loại file: pdf      Dung lượng: 379.70 KB      Lượt xem: 976      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT – NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (KTQD – ELEARNING)
  1. Khi lập báo cáo, kế toán ghi nhầm một khoản mục “Trả trước ngắn hạn cho người bán” 300 sang phần Nguồn vốn, sai sót này sẽ làm Tài sản và Nguồn vốn chênh lệch nhau:
Select one:
a. Tài sản nhỏ hơn Nguồn vốn 150
b. Tài sản lớn hơn Nguồn vốn 300
c. Tài sản nhỏ hơn Nguồn vốn 600 
d. Tài sản nhỏ hơn Nguồn vốn 300
 
  1. Công ty NLKT thuê của công ty TT một khu nhà xưởng trong 4 năm kể từ 1/1/2013. Tiền thuê được thanh toán vào các ngày: 1/1/2013, 1/1/2015. Tiền thuê nhà trả vào 1/1/2013 sẽ được công ty NLKT
Select one:
a. tính hết vào chi phí của năm 2013.
b. phân bổ vào chi phí kinh doanh của 4 năm.
c. tính toàn bộ vào chi phí của năm 2016 khi hết hạn hợp đồng.
d. phân bổ vào chi phí kinh doanh trong năm 2013 và 2014. 
 
  1. Công ty NLKT bắt đầu tiến hành dịch vụ tư vấn cho khách hàng vào ngày 5/08/N và hoàn thành vào ngày 15/08/N. 50% giá trị hợp đồng đã được khách hàng trả trước từ tháng 07/N. Số còn lại trả dần trong tháng 9 và tháng 10 mỗi tháng 25%. Doanh thu dịch vụ tư vấn của công ty NLKT sẽ được ghi nhận vào báo cáo tài chính của tháng:
Select one:
a. tháng 9
b. tháng 8 
c. tháng 7
d. 50% trong tháng 7, 25% trong tháng 9 và 25% trong tháng 10
 
  • Phương án đúng là: tháng 8. Vì điểm nghiệp vụ bán hàng hoàn thành, không phụ thuộc vào việc thanh toán
 
  1. Công ty Thương mại An Khánh mua 20 chiếc xe máy về để sử dụng nhưng chưa thanh toán cho người bán, những chiếc xe này sẽ được ghi nhận trên báo cáo tài chính của công ty là:
Select one:
a. Vốn góp
b. Nợ phải trả người bán 
c. Tài sản lưu động
d. Tài sản cố định hữu hình (nhóm phương tiện vận tải
 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi