Trắc nghiệm - hệ từ xa - NEU - Kế toán quản trị 2

Số trang: 201      Loại file: pdf      Dung lượng: 197.97 KB      Lượt xem: 805      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 2
Tại công ty A sản xuất SP X:
CPNVLTT cho 1 SP: 20.000 đ.
CPNCTT cho 1 SP: 5.000 đ.
Biến phí SX chung cho 1 SP: 3.000 đ.
Biến phí bán hàng cho 1 SP: 2.000 đ.
Tổng Định phí sản xuất: 100.000.000 đ.
Sản lượng SP sản xuất: 10.000 SP.
Giá thành SX 1 sản phẩm theo phương pháp trực tiếp là bao nhiêu ?
Select one:
a. 40.000 đồng
b. 30.000 đồng
c. 38..000 đồng
d. 28.000 đồng
Phản hồi
Phương án đúng là: 28.000 đồng. Tham khảo: Chương 7, tr 255 Text
 
The correct answer is: 28.000 đồng
Câu hỏi 2
Không trả lời
Đạt điểm 1,0
Không gắn cờĐặt cờ
Đoạn văn câu hỏi
Trung tâm trách nhiệm chi phí thường phát sinh tại các DN nào ?
Select one:
a. Doanh nghiệp sản xuất
b. Doanh nghiệp thương mại
c. Doanh nghiệp dịch vụ
d. Tất cả các phương án trên

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi