48 câu trắc nghiệm Kiểm toán (Có đáp án)

Số trang: 16      Loại file: pdf      Dung lượng: 630.27 KB      Lượt xem: 5802      Lượt tải: 53

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

48 câu trắc nghiệm Kiểm toán (Có đáp án)

CÂU HỎI
Câu  1. Đối với báo cáo kiểm toán loại chấp nhận từng phần, người sử  dụng  báo cáo tài chính nên hiểu rằng:
a.  Kiểm toán viên không thể nhận xét về toàn bộ báo cáo tài chính.
b.  Có  một vấn đề  chưa rõ ràng xảy ra sau ngày kết thúc niên độ, nhưng trước ngày ký báo cáo kiểm toán.
c.  Khái niệm hoạt động liên tục có thể bị vi phạm.
d.  3 câu trên đều sai.
 
Câu 2. Kiểm toán viên phát hành báo cáo kiểm toán loại “Ý kiến từ bỏ” khi:
a.  Có sự  vi phạm trọng yếu các chuẩn  mực kế  toán trong trình bày  báo cáo tài chính.
b.  Có sự thay đổi quan trong về chính sách kế toán của đơn vị.
c.  Có  những  nghi  vấn  trọng  yếu  về  các  thông  tin  tài  chính  và  kiểm  toán  viên không thể kiểm tra.
d.  3 câu trên đều đúng.
 
Câu 3. Thư trả lời của khách hàng xác nhận đồng ý về số nợ đó là bằng chứng về:
a.  Khả năng thu hồi về món nợ.
b.  Khoản phải thu đó được đánh giá đúng.
c.  Thời hạn trả món nợ đó được ghi nhận đúng.
d.  Tất cả đều sai.

[Chi tiết 45 câu còn lại, mời bạn xem trong File TẢI VỀ]


 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi