6.Phân tích báo cáo tài chính - hướng dẫn thực hành (MARTIN FRIDSON - FERNANDO ALVAREZ)

Số trang: 533      Loại file: pdf      Dung lượng: 41.68 MB      Lượt xem: 323      Lượt tải: 3

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
Lời nóiđẩu  của ấn bản thứ tư
PHÀN I: ĐỌC HIỂU BÁ. CÁO TÀI CHÍNH
Chương 1: Bản chất mâu thuẫn của bá. cá. tài chinh
Mục đích của báo cáo tài chinh
bỗ hổng trong  lập luận
Lợi  nhuận  nhỏ và chiến  lược "Big  bath"
Tối đa hOa kỳ vọng tăng trưởng 
Giảm các khoản nợ tiềm tàng 
Tầm quan trọng của sự nghi ngờ 
Kết luận
PHAN II: CÁC BÁO CÁO TÀI CHINH cơ  bản
Chương 2: Bản cân dối kế toán
Khó khăn trong ghi nhận  giá trỊ
Khỏ khăn trong  so sánh khi định giá các tài sẳn tài chinh
Sụt giâm gia tr! dột ngột
lợ i thế thương  mại cO  lch  như thế nào?
Mất giá trị theo cách truyền thống
Giá trị vốn cổ phần thụ’c rất khO
Những tán thành và phân đối dối vơi giá tr! cổ phần dựa
theo th؛ trường
Một bâng cân dối kế toán thông thường 
Kết luận
trang
 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi