Câu hỏi ôn tập tin học đại cương

Số trang: 17      Loại file: doc      Dung lượng: 505.00 KB      Lượt xem: 590      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

ÔN TẬP TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
(Bậc Đại học + Cao đẳng Chính quy)
PHẦN I – CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Đại cương về Tin học
Câu 1:  Dữ liệu  máy tính (Data) là gì?
A. Là những thông tin mà máy tính điện tử xử lý được.
B. Là các thông tin được thể hiện dưới nhiều dạng khác  nhau.
C. Cả 2 câu A, B đều đúng.
Câu 2:  Khái niệm Tin học là:
A. Áp dụng máy tính điện tử trong các hoạt động xử lý thông tin.
B. Ngành khoa học về xử lý thông tin tự động dựa trên máy tính điện tử.
C. Máy tính và các công việc liên quan đến máy tính điện tử.
D. Lập chương trình cho máy tính điện tử.
Câu 3:  Phát biểu nào sau đây được xem là đặc tính của máy tính điện tử?
A. Có tốc độ xử lí thông tin nhanh, độ chính xác cao.
B. Có thể làm việc không ngừng nghỉ suốt 24 giờ/ngày.
C. Lưu trữ một lượng lớn thông tin trong các thiết bị lưu trữ có kích thước nhỏ.
D. Cả ba câu A, B, C đều đúng.
Câu 4:  Trong những tình huống nào sau đây, máy tính thực thi công việc tốt hơn con người:
A. Dịch một cuốn sách.    B. Chẩn đoán bệnh.
C. Phân tích tâm lý một người.  D. Thực hiện một phép toán phức tạp.
Câu 5:  Khái niệm "bit" trong Tin học  là gì?
A. Là đơn vị nhỏ nhất của thông tin được sử dụng trong máy tính.
B. Là một phần tử nhỏ mang một trong 2 giá trị 0 và 1.
C. Là một đơn vị đo thông tin.
D. Cả ba câu A, B, C đều đúng.
Câu 6:  1 byte có thể biểu diễn ở bao nhiêu trạng thái khác nhau?
A. 8  B. 255  C. 65536  D. 256
Câu 7:  Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. RAM là bộ nhớ ngoài.    B. Một Byte có 8 Bit.
C. Dữ liệu là thông tin.     D. Đĩa mềm là bộ nhớ trong.
Câu 8:  Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. 8 Bytes = 1 Bit.
B. CPU là vùng nhớ đóng vai trò trung gian giữa bộ nhớ và các thanh ghi.
C. Đĩa cứng là bộ nhớ trong.
D. Dữ liệu là thông tin đã được đưa vào trong máy tính.
Câu 9:  Chọn câu đúng:
A. 1 Bit = 1024 B.  B. 1 B = 1024 Bit.  C. 1 MB = 1024 KB.  D. 1 KB = 1024 MB.
Câu 10:  80 GB gần bằng bao nhiêu Bit?
A. 640.000.000  B. 80.000.000  C. 80.000.000.000  D. 640.000.000.000
Câu 11:  Hệ đếm chính mà máy tính sử dụng là:
A. Bát phân.  B. Nhị phân.  C. Thập lục phân.  D. Thập phân. 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi