Chương 2 - Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin

Số trang: 45      Loại file: pdf      Dung lượng: 718.16 KB      Lượt xem: 138      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Chương 2
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
2.1.  SỰ  CẦN  THIẾT  VÀ  NGUYÊN  TẮC  TỔ  CHỨC  CÔNG  TÁC  KẾ  TOÁN TRONG  ĐIỀU  KIỆN  ỨNG  DỤNG  CÔNG  NGHỆ  THÔNG  TIN  TẠI  CÁC 
DOANH
2.1.1. Hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp 
2.1.2. Sự  cần thiết tổ  chức công tác kế  toán trong điều kiện  ứng dụng công nghệ thông tin 
2.1.3. Nguyên tắc tổ  chức công tác kế  toán trong điều kiện  ứng dụng công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp 
2.1.4. Yêu cầu tổ chức công tác kế  toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông  tin 
2.1.5. Các nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế  toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin 
2.2.  TỔ  CHỨC  CÔNG  TÁC  KẾ  TOÁN  TRONG  ĐIỀU  KIỆN  ỨNG  DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
2.2.1. Xác định yêu cầu thông tin
2.2.2. Xây dựng danh mục đối tượng kế toán 
2.2.3. Thu thập dữ liệu đầu vào 
2.2.3.1. Tổ chức mã hóa các đối tượng 
2.2.3.2 Tổ chức lựa chọn áp dụng hệ thống các chứng từ kế toán 
quản lý trong cơ sở dữ liệu kế toán 
2.2.4.  Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 
2.2.5. Tổ chức công tác kiểm tra kế toán 
2.2.6 Tổ chức công tác quản trị người dùng và bảo mật thông tin 
2.2.6.1 Công tác quản trị người dùng  
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi