Đáp án 356 câu trắc nghiệm Cơ sở dữ liệu (CSDL) - Ôn thi Tin học Agribank

Số trang: 52      Loại file: pdf      Dung lượng: 581.06 KB      Lượt xem: 22907      Lượt tải: 15

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Đáp án 356 câu trắc nghiệm Cơ sở dữ liệu (CSDL) - Ôn thi Tin học Agribank

--------------

1 - Trường khóa chính là trường:
[a]--Single Key 
[b]--Unique Key 
[c]--First Key 
[d]--Primary Key 
 
2 - Câu nào trong các câu dưới đây sai khi nói về hệ CSDL khách-chủ?
[a]--Trong kiến trúc khách-chủ, các thành phần (của hệ QTCSDL) tương tác với nhau tạo nên hệ thống gồm thành phần yêu cầu tài nguyên và thành phần cấp tài nguyên 
[b]--Hai thành phần yêu cầu tài nguyên và thành phần cấp tài nguyên phải cài đặt trên cùng một máy tính
[c]--Thành phần cấp tài nguyên thường được cài đặt tại một máy chủ trên mạng (cục bộ) 
[d]--Thành phần yêu cầu tài nguyên có thể cài đặt tại nhiều máy khác (máy khách) trên mạng 
 
3 - Hãy chọn phương án đúng. Hai bảng trong một CSDL quan hệ liên kết với nhau thông qua:
[a]--Địa chỉ của các bảng 
[b]--Tên trường 
[c]--Thuộc tính của các trường được chọn (không nhất thiết phải là khóa) 
[d]--Thuộc tính khóa 
 
4 - Câu nào trong các câu dưới đây sai khi nói về hệ CSDL cá nhân?
[a]--Người dùng đóng vai trò là người quản trị CSDL 
[b]--Tính an toàn của hệ CSDL cá nhân rất cao 
[c]--Hệ CSDL cá nhân được lưu trữ trên 1 máy 
[d]--Hệ CSDL chỉ cho phép 1 người dùng tại một thời điểm 
 
5 - Tiêu chí nào sau đây thường được dùng để chọn khóa chính?
[a]--Khóa có ít thuộc tính nhất
[b]--Không chứa các thuộc tính thay đổi theo thời gian 
[c]--Khóa bất kì 
[d]--Chỉ là khóa có một thuộc tính 
 
6 - Thế nào là cơ sở dữ liệu quan hệ?
[a]--Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ 
[b]--Cơ sở dữ liệu dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ 
[c]--Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ và khai thác CSDL quan hệ 
[d]--Cơ sở dữ liệu dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ 
 
7 - Liên kết giữa các bảng được dựa trên:
[a]--Thuộc tính khóa 
[b]--Các thuộc tính trùng tên nhau giữa các bảng 
[c]--Ý định của người quản trị hệ CSDL 
[d]--Ý định ghép các bảng thành một bảng có nhiều thuộc tính hơn 
 
8 - Câu nào sai trong các câu dưới đây khi nói về ưu điểm của hệ CSDL khách-chủ?
[a]--Chi phí cho truyền thông giảm 
[b]--Bổ sung thêm máy khách là dễ dàng 
[c]--Phát triển và sử dụng các hệ CSDL khách-chủ khá đơn giản, dễ dàng 
[d]--Nâng cao khả năng đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu 
 
9 - Khẳng định nào sau đây về CSDL quan hệ là đúng?
[a]--Tập hợp các bảng dữ liệu 
[b]--Cơ sở dữ liệu được tạo ra từ hệ QTCSDL Access 
[c]--Cơ sở dữ liệu mà giữa các dữ liệu có quan hệ với nhau 
[d]--Cơ sở dữ liệu được xây dựng trên mô hình dữ liệu quan hệ 
 
10 - Câu nào sai trong các câu dưới đây?
[a]--Mỗi bảng có ít nhất một khóa 
[b]--Nên chọn khóa chính là khóa có ít thuộc tính nhất 
[c]--Trong một bảng có thể có nhiều khóa chính 
[d]--Việc xác định khóa phụ thuộc vào quan hệ logic của các dữ liệu chứ không phụ thuộc vào giá trị các dữ liệu

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi