Đáp án Đề thi Agribank KV 1 (Tín dụng) Ngày 20-11-2016

Số trang: 8      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.26 MB      Lượt xem: 4964      Lượt tải: 8

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

ĐÁP ÁN - Đề thi Agribank Khu vực 1 (Hà Nội) - Ngày thi: 20/11/2016
Vị trí: Tín dụng

Địa điểm thi: Giảng đường D4, D6 Học viện Ngân hàng, số 12 phố Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Đề Tín dụng - Agribank Khu vực 1 (20/11/2016)
Câu 1: Việc Ngân hàng Trung ương (NHTW) nới lỏng hay thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ ảnh hưởng gì đến hoạt động của ngân hàng thương mại (NHTM)?
Câu 2: Nội dung hiệu lực Giao dịch bảo đảm?
Câu 3: Khi nào TCTD chuyển nợ sang nhóm nợ có rủi ro thấp hơn?
Câu 4: Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức tín dụng?
Câu 5: Bảng CĐKD của 1 doanh nghiệp có các số liệu sau:
§  Cho LN hoạt động: 100 tỷ đ;
§  Chi phí lãi vay: 5 tỷ đ;
§  Chi phí khấu hao TSCĐ: 5 tỷ đ
§  Tài sản lưu động: 30 tỷ đ
§  Chi phí sử dụng vốn 10%
§  Nợ phải trả: 20 tỷ đ
Hỏi:
1.    Lợi nhuận ròng của doanh nghiệp?
2.    Lợi nhuận sau thuế?
3.    Ngân lưu hoạt động?
4.    Nếu vốn đầu tư = 20 tỷ dd thì Ngân lưu tự do =?
5.    EAV (Giá trị kinh tế gia tăng/thặng dư)?
Câu 6: Bài chọn phương án kinh doanh. Cho 2 phương án!
Công ty X dự định đầu tư TSCĐ. Giá mua TSCĐ là 30 tỷ đ, dùng trong 3 năm, chiết khấu theo đường thẳng, giá trị còn lại không đáng kể. Công ty có thể đi thuê tài chính, mỗi năm sẽ phải trả 12 tỷ đ. Lãi suất chiết khấu là 12%/năm. Thuế TNDN 22%
a)   DN nên lựa chọn đi vay để mua TS hay đi thuê, biết lãi suất vay ngân hàng là 12%/năm
b)   Số tiền thuê phải trả hằng năm phải là bao nhiêu để 2 Phương án hiệu quả như nhau?
 
ĐÁP ÁN FULL 6 CÂU

 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi