Đáp án Đề thi Tín dụng - Kế toán Agribank 20-8-2017 KV 3 Đà Lạt

Số trang: 12      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.43 MB      Lượt xem: 2320      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Đáp án Đề thi Tín dụng - Kế toán Agribank 20-8-2017 KV 3 Đà Lạt

--------------
 

Đề thi Agribank Khu vực 3 (Đà Lạt) - Ngày thi: 20/8/2017
Vị trí: Tín dụng + GDV-Kế toán (Chung đề)
Địa điểm thi: Giảng đường A27, Trường Đại học Đà Lạt, Số 01 đường Phù Đổng Thiên Vương, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Các cụm thi: Cụm số 01 thi tại Yên Bái; cụm số 02 thi tại Phú Thọ; cụm số 06 thi tại Quảng Trị; cụm số 08 thi tại Lâm Đồng
Thời gian thi: 180 phút
Kết cấu đề: 9 câu (gồm 8 câu tự luận + 1 bài tập)
Phần Thông tin thêm để đọc hiểu, không ghi vào bài thi
Câu 1 (15 điểm): Anh (chị) hãy trình bày nguyên tắc xây dựng hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng? Liệt kê từng loại tài khoản thuộc hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng hiện hành.
Câu 2 (10 điểm): Lãi phải thu từ hoạt động tín dụng được tính trên tổng dư nợ tín dụng để ghi nhận vào thu nhập theo định kỳ kế toán; theo anh (chị) nhận định đó Đúng hay Sai? Vì sao?
Ngày 30/11/N, tại Agribank chi nhánh Hà Nội phát sinh nghiệp vụ: Công ty HP thanh lý hợp đồng tín dụng đến hạn. Số tiền vay 300 triệu đồng, thời hạn vay 8 tháng, tính từ ngày 30/3/N, lãi suất 1,8%/tháng. Công ty trả lãi vay vào ngày 30 hàng tháng. Công ty lập uỷ nhiệm chi để thanh toán toàn bộ số tiền này. Anh (Chị) hãy định khoản nghiệp vụ này.
Câu 3 (15 điểm): Anh (Chị) hãy nêu một số đặc điểm để phân biệt các loại hình ngân hàng sau: Ngân hàng thương mại, Ngân hàng đầu tư (investment bank), ngân hàng chính sách, ngân hàng phát triển và ngân hàng hợp tác?
Câu 4 (10 điểm): Anh (Chị) cho biết theo Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 thì Tổ chức tín dụng  không được phép cấp tín dụng đối với những đối tượng nào?
Câu 5 (10 điểm): Anh (Chị) hãy cho biết nội dung cơ bản của quản lý rủi ro hoạt dộng của ngân hàng thương mại là gì?
Câu 6 (10 điểm)
Tháng 12/2016, Công ty X gửi đến Agribank kế hoạch vay vốn lưu động năm 2017. Sau khi xem xét, Agribank đã thống nhất với Công ty X các nội dung sau:
  • Tổng chi phí sản xuất kinh doanh kế hoạch năm 2017 là 28.500 triệu đồng
  • Doanh số trả nợ kỳ kế hoạch là 18.750 triệu đồng
  • Sau khi cân đối nguồn vốn, Agribank quyết định đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay của khách hàng và xác định hạn mức tín dụng bằng 7.500 triệu đồng.
  • Vòng quay vốn lưu động năm 2017 bằng vòng quay vốn tín dụng
Yêu cầu: Hãy xác định vốn lưu động tự có và nguồn vốn khác Công ty X sử dụng trong kinh doanh năm 2017?
Câu 7 (15 điểm): Anh (Chị) hãy cho biết khái niệm thẻ ngân hàng, phân loại và tính năng cơ bản của thẻ ngân hàng tại Việt Nam hiện nay. Các chức năng, tiện ích cơ bản của thẻ ghi nợ nội địa.
Câu 8 (10 điểm): Anh (Chị) hãy trình bày những nguyên tắc cơ bản hình thành lãi suất tín dụng ngân hàng
Câu 9 (5 điểm): Anh (Chị) hãy phân biệt Hợp đồng kỳ hạn và Hợp đồng tương lai.
 

 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi