Tài liệu kiểm tra học kỳ 1 - Giáo dục công dân 10

Số trang: 6      Loại file: doc      Dung lượng: 254.15 KB      Lượt xem: 561      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

          TÀI LIỆU ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I
                        Năm học : 2011-2012
                      Môn : Giáo dục công dân 10
Câu 1:  So sánh sự khác nhau giữa phương pháp luận siêu hình và phương pháp luận biện chứng? Lấy ví dụ minh họa?
 
Phương pháp luận biện chứng Phương pháp luận siêu hình
Xem xét sự vật và hiện tượng trong sự ràng buộc,trong mối quan hệ lẫn nhau, trong sự vận động, phát triển không ngừng giữa chúng.
VD: Hêraclic từng nói: Không ai tắm 2 lần trên cùng 1 dòng sông.
Xem xét sự vật một cách phiến diện, cô lập, không vận động, không phát triển, máy móc, giáo điều; áp dụng một cách máy móc đặc tính của sự vật này vào sự vật khác.
VD: Câu chuyện thầy bói xem voi…

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi