02 Đề thi môn Kiểm toán (kèm Đáp án)

Số trang: 8      Loại file: pdf      Dung lượng: 405.43 KB      Lượt xem: 15182      Lượt tải: 116

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

02 Đề thi môn Kiểm toán (kèm Đáp án)

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KIỂM TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề số 1
Câu 1) Trình bày khái niệm và biểu hiện của gian lận và sai sót trong kiểm toán? Câu 2) Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất: 1. Kiểm toán tạo niềm tin cho những người quan tâm đến thông tin kế toán đó là: A. Các cơ quan nhà nước cần thông tin trung thực và hợp lý để điều tiết vĩ mô nền kinh tế. B. Các nhà doanh nghiệp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. C. Các nhà đầu tư cần thông tin trung thực để ra quyết định đầu tư. D. Tất cả các phương án trên. 2. Kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý quản lý là loại kiểm toán: A. Kiểm toán tuân thủ. B. Kiểm toán hoạt động. C. Kiểm toán BCTC. D. Không đáp án nào đúng. 3. Chức năng của kiểm toán hoạt động là hướng vào: A. Các yếu tố nguồn lực kinh tế của đơn vị trên cơ sở những kế hoạch đề ra. B. Tình hình tuân thủ pháp luật, chế độ của đơn vị. C. Tình hình tài chính của đơn vị. D. Tính hiệu quả của một phương án sản xuất của đơn vị. E. Câu A và D. 4. Hoạt động kiểm toán nào sau đây không phải là kiểm toán tuân thủ: A. Kiểm toán đơn vị trực thuộc về việc chấp hành các quy chế của Doanh nghiệp B. Kiểm toán của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp. C. Kiểm toán để đánh giá hoạt động của một phân xưởng. D. Kiểm toán doanh nghiệp theo yêu cầu của Ngân hàng. 5. Ví dụ nào sau đây không phải là kiểm toán tuân thủ: A. Kiểm toán của đơn vị phụ thuộc về việc chấp hành quy chế của đơn vị cấp trên. B. Kiểm toán của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp. C. Kiểm toán BCTC của doanh nghiệp theo yêu cầu của Ngân hàng. D. Kiểm toán các đơn vị hành chính sự nghiệp theo yêu cầu của nhà nước
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi