24 dạng bài tập nghiệp vụ NHTM + Đáp án

Số trang: 34      Loại file: pdf      Dung lượng: 1,022.64 KB      Lượt xem: 16569      Lượt tải: 29

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Hệ thống bài tập Ngân hàng thương mại
(Gồm: 24 dạng bài tập khác nhau và Hướng dẫn trả lời!)
A. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Trang 1
B. BÀI TẬP - Trang 1
C. MỘT SỐ CÔNG THỨC TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - Trang 11
D. TÀI LIỆU ĐỌC THÊM: RỦI RO LÃI SUẤT - Trang 16
E. ĐÁP ÁN BÀI TẬP - Trang 22

A. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Quản trị Ngân hàng thương mại, PGS. TS. Phan Thị Thu Hà (chủ biờn), NXB GTVT 2009
- Ngân hàng thương mại, Edward Reed và Edward Gill, NXB TP HCM 1993
- Quản trị Ngân hàng thương mại, Peter Rose, NXB Tài chính 2000
- Tạp chí Ngân hàng
- Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ
- Thời báo Ngân hàng
- Các văn bản pháp luật trong hoạt động của NHTM
- Websites của NHTM và NHNNVN

B. BÀI TẬP
Bài 1:
Một ngân hàng đang tiến hành huy động
- Tiết kiệm 9 tháng, 0,65%/tháng, trả lãi 3 tháng/lần.
- Kỳ phiếu ngân hàng 12 tháng, lãi suất 8%/năm, trả lãi trước.
- Tiết kiệm 12 tháng, lãi suất 8,5%/năm, trả lãi 6 tháng/lần.
Biết tỷ lệ dự trữ bắt buộc 5%, dự trữ vượt mức 5%. Hãy so sánh chi phí của các cách huy động.

Bài 2:NHTM Quốc tế mở đợt huy động với những phương thức thanh toán như sau:
a. Tiền gửi loại 18 tháng.
- Trả lãi 6 lần trong kỳ, lãi suất 0,7%/tháng.
- Trả lãi cuối kỳ, lãi suất 0,75%/tháng.
- Trả lãi trước, lãi suất 0,68%/tháng.
b. Tiền gửi loại 12 tháng.
- Trả lãi 2 lần trong kỳ, lãi suất 0,67%/tháng
- Trả lãi cuối kỳ, lãi suất 0,72%/tháng.
- Trả lãi trước, lãi suất 0,65%/tháng.
Biết tỷ lệ dự trữ bắt buộc với tiền gửi 12 tháng là 10%, với tiền gửi 18 tháng là 5%.
Hãy so sánh chi phí huy động của ngân hàng giữa các hình thức trả lãi đối với từng loại tiền gửi và nêu ưu thế của từng cách thức trả lãi.

Bài 3: Một ngân hàng đang tiến hành huy động
- Kỳ phiếu ngân hàng 12 tháng, lãi suất 11,2%/năm, trả lãi trước.
- Tiết kiệm 12 tháng, lãi suất 11,5%/năm, trả lãi 6 tháng/lần.
Hãy tính lãi suất tương đương trả hàng tháng và so sánh ưu thế của mỗi cách huy động trong từng trường hợp đối với cả ngân hàng và khách hàng.

Bài 4: Một ngân hàng đang tiến hành huy động
- Tiền gửi tiết kiệm, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 0,72%/thỏng, lói trả hàng tháng, gốc trả cuối kỳ. Lãi không được rút ra hàng tháng sẽ được đưa vào tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng với lãi suất 0,25%/tháng.
- Trái phiếu NH 2 năm, lãi suất 8,2%/năm, lãi trả đầu hàng năm, gốc trả cuối kỳ.
Biết tỷ lệ dự trữ bắt buộc với tiền gửi 12 tháng là 3%, với tiền gửi 18 tháng là 1%. Hãy so sánh chi phí huy động của ngân hàng giữa các nguồn trên.

[Chi tiết các bài tập còn lại mời các bạn xem trong File đính kèm nhé!]
(Số trang: 35 / Dung lượng: 1Mb / Dạng file: .DPF)​
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi