PHÂN TÍCH CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

Số trang: 38      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.90 MB      Lượt xem: 1510      Lượt tải: 3

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Môn: Thị trường chứng khoán

MỤC LỤC
PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES  ..............................  2
1.  Vị thế của công ty .......................................................................................................  2
2.  Lịch sử hình thành và phát triển của công ty  ..............................................................  3
3.  Lĩnh vực hoạt động:  ....................................................................................................  5
4.  Các dự án tiêu biểu của Vinhomes trong những năm gần đây nhất  ............................  5
5.  Một số thành tựu đạt được  ..........................................................................................  7
PHẦN 2. PHÂN TÍCH SWOT CÔNG TY VINHOMES ............................................  9
1. Strengths (điểm mạnh)  ...............................................................................................  9
2. Weaknesses (điểm yếu)  ..............................................................................................  9
3. Opportunities (cơ hội)  ................................................................................................  9
4.  Threats (thách thức)  ..................................................................................................  10
PHẦN 3. CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES  ...  12
1. Bảng cân đối kế toán của Công ty cổ phần Vinhomes trong 3 năm từ năm 2019  -2021.  ...........................................................................................................................  ..12
2. Bảng kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Vinhomes trong 3 năm từ năm 2019 -2021  ..............................................................................................................................  22
3. Bảng lưu chuyển tiền tệ của Công ty cổ phần Vinhomes trong 3 năm từ năm 2019  -2021   .............................................................................................................................  25
4. Bảng các chỉ số tài chính của Công ty cổ phần Vinhomes trong 3 năm từ năm 2019 -2021  ..............................................................................................................................  27
5. So sánh hiệu quả hoạt động và tình hình tài chính của công ty cổ phần Vinhomes và 
các doanh nghiệp khác cùng ngành  ..............................................................................  28
PHẦN 4.  CÁC KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ ................................................................  31
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  ......................................................................
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi